Licenční a obchodní podmínky

Licence programu SPZ® je dána počtem vozidel a zařízení evidovaných v programu. Program je možné nainstalovat na počítačovou síť, počet uživatelů programu není omezen. V případě potřeby lze program nainstalovat a provozovat na lokální stanici. V programu je možné evidovat více firem, licence je pak dána součtem vozidel ve všech firmách.

Mapové podklady jsou volitelný doplněk programu. „Mapa ČR + SR“ obsahuje Českou republiku v měřítku 1:10 000, včetně všech měst, ulic (názvů ulic), turistických značek apod. a mapu SR v měřítku 1:75 000 (včetně krajských měst do úrovně ulic) a „Mapa ČR + SR + Evropa“ obsahuje navíc mapu Evropy v měřítku 1:800 000.

REZERVACE jsou rozšiřující modul k programu SPZ®. Licence REZERVACÍ je stanoveno počtem vozidel a zařízení určených k rezervaci. Například licence SPZ® 2016 L40 + REZERVACE L10 znamená, že v programu je možné evidovat až 40 vozidel a zařízení, z nichž je možné 10 rezervovat. Rezervace není možné provozovat bez aplikace SPZ®.

Konkurenční upgrade – zvýhodněný nákup programu SPZ® 2016
Pokud již používáte jiný software na zpracování cestovních výdajů, vedení knihy jízd nebo správu autoparku, nabízíme vám možnost pořízení programu SPZ® 2016 se slevou až 70%. Cenovou nabídku vám zdarma připravíme, kontaktujte nás. Nabídka se netýká cen mapových podkladů a modulu REZERVACE.

Dodací podmínky – program je distribuován na flash disku o kapacitě 8GB (netýká se doručení elektronicky, v tomto případě si program stáhnete). Verze s mapovými podklady se vždy dodává na flash disku. Způsob úhrady a doručení zvolíte v sekci „Doprava a platba“.

Pokud máte jakékoliv dotazy k licenci, způsobu dodání nebo úhrady, prosím kontaktujte nás.